(FINA)-figuren 2013-2017

De wereldzwembond (FINA) stelt voor elke cyclus van vier jaar voor de synchroonzwemwereld de figuren vast die in die periode moeten worden gezwommen.

Figuren 2013-2017

***De seniorfiguren ontbreken nog***