Indeling groepen, huisregels en kosten 2015-2016

Een totaal overzicht van de indeling van de groepen en de daarmee gepaard gaande kosten en welke groepen aan welke wedstrijden of diplomazwemmen deelnemen voor het seizoen 2015-2016 is hier te downloaden

De technische commissie heeft huisregels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden voor, tijdens en na de trainingen.
Daarnaast zijn criteria vastgesteld waarop de hoofdtrainster de indeling van de solo, duetten en de groepsnummers baseert.
Regels en criteria zijn hier te downloaden.