HZ&PC Heerenveen is dit weekend niet per mail bereikbaar wegens onderhoud aan de mail server.
Dit betekent ook dat de formulieren op onze website niet worden verzonden tijdens dit onderhoud.

Voor dringende zaken kan er gemaild worden naar info@hzpc-heerenveen.nl deze zal het gehele weekend actief blijven.