De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag, 5 april 2017.

Alle leden zijn uitgenodigd om de vergadering bij te wonen,

Het financieel verslag 2016 en de begroting voor 2017 zijn op te vragen bij de secretaris via het mailadres secretaris@hzpc-heerenveen.nl.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 x 24 uur voor de vergadering melden bij het bestuur (secretaris@hzpc-heerenveen.nl).

Tijdens de ALV van 2016 is een wijziging aangebracht de notulen van de vergadering van 2015. Het bestuur heeft toegezegd de gewijzigde notulen te plaatsen op de site. Onderstaand kunnen deze gewijzigde notulen worden gedownload. In het rood zijn de wijzigingen aangebracht.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2015, gewijzigd

Agenda ALV 2017

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2016