Disclaimer

privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Overige juridische informatie

De Heerenveense Zwem- & Poloclub betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
De Heerenveense Zwem- & Poloclub aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Copyrights

Het auteursrecht op deze website berust bij de Heerenveense Zwem- & Poloclub of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Heerenveense Zwem- & Poloclub. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Heerenveense Zwem- & Poloclub. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar webmaster@hzpc.kyzoe.work

forum (n.v.t)

Voor het forum en het reactie panel, alsmede het gastenboek en iedere ander communicatiemogelijkheid via deze site, onder ieder artikel hanteren wij de gedragsregels. Elke gebruiker wordt geacht deze regels gelezen te hebben en zich er uiteraard aan te houden.

Belangrijkste afspraak is dat iedereen zich naar alle redelijkheid gedraagt.
Schrijf geen dingen die je zelf ook liever niet zou lezen.
Beledigen, pesten, uitschelden, discriminatie, seksistische opmerkingen of commerciële berichten zijn niet toegestaan. Gedraag je volgens de normale fatsoensnormen die ook in het dagelijkse leven gelden. Evenmin mag je privacy gevoelige informatie of verkeerde gegevens plaatsen.

Oproepen voor kettingbrieven, illegale software (‘cracks/warez’) en waarschuwingen voor virussen (hoaxes) zijn eveneens niet toegestaan. Ook is het verwijzen naar bronnen waar dergelijk materiaal te vinden is niet toegestaan.

Aan de geplaatste berichten kunnen geen rechten worden ontleend en de Heerenveense Zwem- & Poloclub is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of eventuele (im)materiële schade naar aanleiding van het gebruik van het forum.

Het is mogelijk dat berichten en of profielen zonder enige vooraankondiging verwijderd worden, hoewel getracht zal worden dit niet of zelden te doen. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt als er sprake is van misbruik zoals hierboven beschreven.

Het forum wordt regelmatig bezocht door de beheerders en moderators.

Zij zullen op deze manier controle houden op de geplaatste berichten. Het is natuurlijk onmogelijk om 24 uur per dag de inhoud te volgen. Heb je het idee dat een bericht in strijd is met de regels of het goede fatsoen, e-mail dan naar webmaster@hzpc.kyzoe.work. We zullen dan binnen een redelijke termijn (meestal enkele uren) het betreffende bericht beoordelen en eventueel verwijderen.