Afmelden als lid

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per 30 juni en 31 december.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie per post of per e-mail.
De opzegging moet uiterlijk 1 maand voor de opzegdatum zijn ontvangen door de ledenadministratie.

Opzeggen kan via onderstaand formulier.

naam (verplicht)

voornaam (verplicht)

adres (verplicht)

postcode (verplicht)

woonplaats (verplicht)

e-mailadres (verplicht)

Indien het lidmaatschap wordt beëindigd i.v.m. het voorzetten van het lidmaatschap bij een andere vereniging, wilt u dan hieronder de naam van de nieuwe vereniging vermelden?

Naam nieuwe zwemvereniging

Omdat wij graag willen weten waarom u het lidmaatschap gaat beëindigen zouden wij het op prijs stellen dat u vermeldt waarom u heeft besloten onze vereniging te verlaten.U kunt daarvoor onderstaand veld gebruiken. Uiteraard zullen wij gepast omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Datum van inzenden