Code Blauw

Onder de noemer “Code Blauw” laten de KNZB, (zwem)verenigingen, zwemscholen en zwembaden zien dat we ons samen sterk moeten maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is daarbij de ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

Wij als bestuur van HZ&PC streven naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. In dit kader willen wij als bestuur van HZ&PC een aantal geldende gedragsregels nogmaals bij jullie onder de aandacht brengen.

Algemene gedragsregels

  • Respect, fatsoen, sportiviteit, stabiliteit, betrokkenheid en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen onze vereniging.
  • De vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer/gastdame voor bezoekers.
  • We keuren geweld, discriminatie, intimidatie, pesten en vandalisme nadrukkelijk af.
  • Wees zuinig op de vereniging en de accommodatie.

Gedragsregels Kleedruimtes

Naast de algemene gedragsregels gelden in de kleedruimtes nog een aantal aanvullende gedragsregels. Dat zijn de volgende:

  • Kleedkamer 13 is de ouder-kind kleedruimte. Dat betekent dat deze kleedkamer alleen bedoeld is voor ouders met kinderen tot maximaal 7 jaar.
  • Kleedkamer 14 is de kleedkamer voor mannen en jongens.
  • Kleedkamer 15 is de kleedkamer voor dames en meisjes.

Zoals aangegeven vinden wij als Bestuur van HZ&PC deze gedragsregels erg belangrijk. We gaan er van uit dat onze leden en ouders van leden dit ook vinden.

Met sportieve groet,

Bestuur HZ&PC

We willen binnen onze vereniging iedereen daarom vragen anderen aan te spreken op gedrag dat in strijd is met deze gedragsregels.