Leren zwemmen: Diplomazwemmen

Leren zwemmen: zwemvaardig en zwemveilig in één diploma: Superpetters

Wat is Superspetters?

SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Ook ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.
Kinderen vanaf 4 of 5 jaar krijgen in kleine groepjes zwemles van gediplomeerde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.
Wanneer een kind twee keer per week zwemles heeft, kan het al in 11 maanden het KNZB zwemdiploma behalen en zwemvaardig en veilig zijn, vergelijkbaar met het Zwem ABC, onder deel C.  Superspetters is dus één diploma!  De duur van de opleiding is een richtlijn en gebaseerd op kinderen in de leeftijd van 4 tot 5 jaar die twee keer in de week 45 minuten les hebben.

Opbouw zwemlestraject

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Gebruik materialen

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.
De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van SuperSpetters zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Tijdens kijklessen kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind aanschouwen.
Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.

Meer informatie en opgave: stuur een mail naar superspetters@hzpc-heerenveen.nl

Beter leren zwemmen na je A-diploma: wordt zwemveilig en zwemvaardig!

HZ&PC biedt het (deel) diploma B en C aan van  het zwem ABC. Is men dus in het bezit van het A-diploma van het Zwem ABC dan kan men de andere twee (deel)diploma’s halen bij HZ&PC.

Wat is het Zwem ABC?

Het Zwem ABC is de zwemdiplomalijn van de Nationale Raad voor de Zwemveiligheid. De Nationale Raad Zwemveiligheid adviseert het complete Zwem-ABC te behalen. Alleen met het Zwemdiploma C op zak beheers je voldoende vaardigheden om in een zwembad met attracties en in open water plezier te hebben en jezelf te kunnen redden in onverwachte situaties. Dan voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Hiermee leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en zwemveiligheid. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het C-diploma.

Wat kan je met welk zwemdiploma?
De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft niveaus van zwemvaardigheid gekoppeld aan Nationale Zwemdiploma’s. Je kind voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid bij zwemdiploma C. De Nationale Zwemdiploma’s A en B zijn daarbij tussenstappen. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwassenen en kinderen zwemmen:
Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit laatste diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Meer informatie: mail naar opleidingen@hzpc-heerenveen,nl