Portretrecht

HZ&PC doet er alles aan om uw (en onze) privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HZ&PC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 25 mei 2018 in werking is getreden. Op 2 juli 2018 heeft het bestuur een pricacystatement vastgesteld door onze vereniging. U kunt dit statement vinden op de site van HZ&PC (www.hzpc-heerenveen.nl) > home > organisatie > privacy.

Foto’s en beeldmateriaal valt onder de AVG en voor het gebruik en publiceren van materiaal dienen wij daarom toestemming van elk lid te vragen.

Concreet houdt dit het volgende in:

  1. In alle gevallen geldt dat voor beeldmateriaal van individuele sporters voor publiekelijk gebruik (publicatie in de krant, op de website of op social media, welke onder beheer staat van HZ&PC) toestemming dient te worden gevraagd bij de sporter, hetzij rechtstreeks, via de vereniging van de sporter of via de trainer/coach van de sporter.
  2. In gevallen waarbij het een minderjarige sporter (sporter jonger dan 18 jaar) betreft dient te allen tijde toestemming gevraagd te worden aan de ouder/voogd. Dit geldt zowel voor toestemming voor het maken van beeldmateriaal als ook dat er toestemming verkregen dient te worden voor het publiceren van deze foto’s. Hierbij dient te worden aangegeven waarvoor het beeldmateriaal zal worden gebruikt.
  3. Bezoekers en deelnemers van evenementen kunnen redelijkerwijs verwachten dat er algemene foto’s van evenementen die sfeerimpressies gemaakt worden waarop zij zichtbaar zijn. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gegeven.