KNZB pic MiVa

Gehandicapten(parazwem-)sport

Op 15 augustus 2010 heeft de officiële overdracht plaatsgevonden en is de KNZB vanaf die dag hét aanspreekpunt op het gebied van Zwemmen & Handicap. daarmee is het wedstrijdzwemmen met een handicap volledig in handen gekomen van de KNZB – en dus de verenigingen ,die aangesloten zijn bij de KNZB. Gehandicapte zwemmers kunnen in principe vanaf 2010 volledig meezwemmen in wedstrijden, die ook open staan voor validezwemmers.
Ook bestaat er een zwemcompetitie gehandicapten. Dit is de landelijke zwemcompetitie voor gehandicapte zwemmers, die deels wordt verzwommen in de regluiere (valdie) zwemcompetitie. Daarnaast zijn er de Kampioenschappen. De NK, de NJK en NK Sprint vinden allen plaats in een geïntegreerde vorm. Dat wil zeggen dat aan het wedstrijdprogramma programmanummers zijn toegevoegd voor zwemmers met een classificatie. De Topsport bestaat uit de Paralympische Zwemselectie en de paralympische talentselectie. Zij volgen het topsport programma en nemen deel aan diverse nationale en internationale Evenementen.
Gehandicapte sporters kunnen in Nederland in zwemwedstrijden uitkomen onder de volgende voorwaarden:

  • zij dienen lid te zijn van een bij de KNZB aangesloten vereniging;
  • Voor deelname aan alle overige wedstrijden is een KNZB-startnummer verplicht;
  • zij hoeven geen lid te zijn van een bij Gehandicaptensport Nederland aangesloten vereniging;
  • Voor deelname aan de Gehandicapten zwemcompetitie en NK’s voor gehandicapten in een classificatie verplicht.

Bij alle andere wedstrijden in KNZB verband moet, idien de handicap niet zichtbaar is vóór de aanvang van het wedstrijdprogramma bij de scheidsrechter melding gemaakt te worden het het meedoen van een gehandicapte sporter door het laten zien van de classificatiepas.

Omdat er veel verschillende handicaps zijn is een classificatiesysteem ontworpen, waarbij de zwaarte van de handicap de groep bepaald waarbinnen de zwemmer gaat zwemmen en zijn IPC punten behaald.

Zwemsport met een handicap bij HZ&PC

HZ&PC biedt sedert enige jaren de mogelijkheid voor zwemmers met een handicap deel te nemen aan zwemwedstrijden. Deze mogelijkheid is volledig in lijn met het beleid dat de KNZB heeft ingezet met betrekking tot deze groep. HZ&PC heeft de ambitie uitgesproken om gehandicapte sporters tot op hoog niveau te kunnen begeleiden en wil daarvoor de nodige voorwaarden scheppen.

Gehandicapte zwemmers, ook wel para-zwemmers genoemd kunnen zonder probleem volledig worden opgenomen in de diverse traininingsgroepen van de vereniging. Bij HZ&PC is een trainer aanwezig die para-zwemmers kan begeleiden.