Ereleden en leden van verdienste

Ereleden
Bert Jonker, Tjallebert, ere-voorzitter
Lolke Boomsma, Heerenveen
Hennie van Ens-van der Zwaag, de Knipe
Yme Waterlander, Heerenveen
Eef Postma-Reitsma, Heerenveen
Henk van Wier, Heerenveen

Leden van verdienste
Ellis van der Meulen, Leeuwarden
Jeltsje de Jong, Heerenveen
Jaap Woudstra, Heerenveen
Max van Gelder, Heerenveen
Ria Smit, Oosterwolde
Joke van der Hoop, Vegelinsoord
Dick Nijdam, Heerenveen
Liesette Bruinsma, Wommels
Homme de Jong, Heerenveen