Bestuur en organisatie

Bestuursamenstelling
Het algemeen bestuur van HZ&PC bestaat per 17 april 2019 uit de volgende leden:

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Johan Darwinkel
Secretaris: David van Wier
Penningmeester: Gerard Eghuizen

Leden (en portefeuilleverdeling):
Wedstrijdzwemmen: Diana Bergsma
Waterpolo: vacant
Synchroonzwemmen: vacant
Masters en trimzwemmen: Gerard Eghuizen
Opleidingen, kleurrijk vrouwenzwemmen en revalidatiezwemmen: David van Wier

Kamer van Koophandel Leeuwarden: 40001611

Bank: ABNAMRO Bank: rekeningnummer NL26ABNA 0474329607

Postadres: info@hzpc-heerenveen.nl

Algemeen  telefoonnummer: 0513 610095

Accommodatie:  Sportstad Heerenveen, Abe Lenstraboulevard 23q,  8446 JA Heerenveen