De financiele stukken voor de algemene ledenvergadering zijn op te vragen bij de penningmeester.
Mailadres: penningmeester@hzpc-heerenveen.nl