Richtlijnen en huisregels ambitieteam

Ambitieteam HZ&PC-wedstrijdzwemmen
Het ambitieteam van de afdeling wedstrijd zwemmen heeft als doel die zwemmers die aanwijsbaar belangrijke vorderingen maken bij het wedstrijd zwemmen en aantonen dat zij gemotiveerd zijn de sport op een hoger niveau te beoefenen meer trainingsmogelijkheden te bieden. De leden van de ambitiegroep trainen 2 maal samen met hun ploeggenoten en ontvangen daarnaast extra trainingen los van de groep.

Hieronder tref je de criteria aan waaraan je minimaal moet voldoen om je te plaatsen in de ambitiegroep.

Criteria
– Leeftijd: Jeugd/senioren en laatste jaar junioren.
– Nationaal niveau hebben of de potentie hebben (bepaald door de trainers).
– Minimaal 90% van de trainingen aanwezig zijn. (in overleg kan hiervan afgeweken worden)
– Aanwezig zijn bij teamuitjes en andere neven activiteiten.
– Doelgericht en zelfstandig zijn.
– Aandragen van 5 leden voor de club van 50.

Als je niet meer wilt of kunt voldoen aan deze grondeisen, dan kan dat aanleiding zijn om het “lidmaatschap” van de ambitiegroep te beëindigen. Er zal door de trainer voordat deze stap wordt gezet eerst met de ouders worden gesproken en met de zwemmer.

Plaatsing in de ambitiegroep is dus niet zonder verplichtingen en vrijblijvend. Wij en ook je “ploeggenoten” verwachten inzet, passie en ambitie!

Procedure toelating en beëindigingDe trainer ambitie groep besluit in alle gevallen over toelating, het verlengen of het beëindigen van het “lidmaatschap” van de ambitiegroep.

Er zijn twee meetmomenten in de trainingscyclus ingebouwd, in januari en in juni. Op deze momenten wordt bekeken of het lidmaatschap wordt beëindigd, dan wel verlengd.

Indien een zwemmer nog niet volledig aan de eisen voldoet, maar de trainer ziet voldoende potentie, voortgang en motivatie bij een zwemster kan dat een reden zijn een zwemmer toe te laten of een “lidmaatschap” van de ambitiegroep te verlengen.

Indien een zwemmer, naar het oordeel van de trainer onvoldoende inzet toont, onvoldoende gemotiveerd is of naar haar oordeel niet voldoet aan de meetbare eisen of een combinatie daarvan kan hij besluiten een zwemmer uit de ambitiegroep te plaatsen. , Een dergelijk besluit moet de trainer gemotiveerd en met redenen omkleed mede delen aan de betrokkene en aan de ouders van betrokkene. In alle gevallen deelt de trainer zijn besluiten mee aan de tc wedstrijd zwemmen. Deze toetst niet inhoudelijk het besluit, maar wel de gevolgde procedure.

Kosten
Aan het lidmaatschap van de ambitiegroep zijn kosten verbonden. Deze zijn € 90 (seizoen 2015-2016) per half jaar en worden vooraf betaald. Deze kosten komen dus bovenop de vaste contributie. Inning vindt plaats in oktober en in februari. Restitutie van het ingelegde bedrag is niet mogelijk in geval een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap.

Trainingen
Het totaal aantal uren zal per week rond de 15 uur liggen. Om het lichaam te prikkelen zijn de trainingsuren wisselend.
Zoals eerder benoemd zal het ambitie team 2 trainingen gezamenlijk met de overige selecties trainen. De overige trainingen zullen apart van de groep getraind worden maar wel op hetzelfde tijdstip (in grote lijnen). Naast de zwemtrainingen worden er veel landtrainingen aangeboden die juist een belangrijke rol hebben.

Trainings- en wedstrijdregels

Trainingsregels:
– Alle trainingen aanwezig zijn, in overleg kan daarvan afgeweken worden.
– Minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig zijn in het zwembad. (dus niet gebouw)
– Helpen met het bad op,- en afbouwen.
– Indraaien voor de training.
– Geen discussie met de trainer tijdens de training. Na de tijd is er ruimte voor overleg.

Wedstrijdregels:
– We vertrekken gezamenlijk naar wedstrijden, in overleg kan hier vanaf geweken worden. Denk aan zwemmers van buitenaf.
– We zwemmen minimaal 1km in.
– Na het inzwemmen melden bij de trainer voor eventuele oefensetjes.
– Voor de race ga je minimaal 15minuten indraaien/warming-uppen.
– Voor de race melden bij de trainer voor focuspunten.
– We moedigen elkaar aan, verzamelen bij de trainer.
– We vertrekken gezamenlijk na afloop, in overleg kan hier vanaf geweken worden.